08-21-09 to 08-23-09 Gypsy Tour Mt Shasta to Eureka- - IAmJustJan